Jiu-Jitsu/Tai-Jitsu

Jiu-Jitsu betyder "mjuk teknik", vilket också kan tolkas som "den följsamma vägen". Med detta menas att man ej nyttjar vapen, tillhyggen eller aggressivitet, utan på ett mjukt sätt nyttjar den levande kraften hos motståndaren till sin fördel och försvar. En mjuk teknik behöver inte vara en snäll teknik, men rätt utförd är den alltid en effektiv teknik.

Den Jiu-Jitsu som idag tränas i Sverige är moderniserad och omarbetad för att passa det svenska samhället och dess lagstiftning om nödvärn som bl a anvisar "ej mer våld än nöden kräver". Jiu-Jitsu är den budoform som är helt inriktad på självförsvar och samtidigt ger mycket omväxlande motion för utövare i alla åldrar.

Vem tränar Jiu-Jitsu?

Kvinna, man, pojkar och flickor i alla åldrar tränar Jiu-Jitsu med varandra. Detta gör att band knyts mellan generationer och kön som i sin tur skapar en god stämning och grogrund för gemenskap. I Kristianstad Kampsportcenter har vi gjort en uppdelning med barngrupp och vuxengrupp, från ca 14 år. Varför träna och vart leder Jiu-Jitsu? De som söker sig till Jiu-Jitsu gör detta med motiv att lära sig självförsvar, andra för att de vill prova på något nytt och annorlunda och känna på den Japanska filosofin bakom en budosport. Budo är samlingsnamnet för flertalet japanska stilar.

De som söker sig till Jiu-Jitsu finner oftast det de söker och därtill en allsidig motion, med inslag av konditions- och styrketräning, förbättrad koordinationsförmåga, en större uppfattning om vad den egna kroppen klarar av och med tiden ett förstärkt självförtroende genom den trygghet man får av att ha lärt sig självförsvar, som gör att man blir bättre rustad att möta besvärliga situationer i det vardagliga livet. Att vi får nya vänner och har trevligt tillsammans är självklara mål som vi uppnår genom att vi tränar med och inte mot varandra.

Hur tränar man Jiu-Jitsu?
Träningen bygger på försvarstekniker i huvudsak, man lär sig "ta sig ur" en angripares grepp, för att därefter utveckla den egna tekniken till att "ta kontroll" över angriparen genom nedläggning och låsning. Kast, blockeringar, spark och slagtekniker liksom fallteknik är övningsinslag i träningen.

Vad tränar man i Jiu-Jitsu?

I vår träning är följande fem grundprinciper av stor vikt och ingår i all träning;

Balans
Att alltid själv ha god balans i alla delar av en teknik ger dig kontroll över din situation. Sträva efter att försätta din angripare i obalans för att därmed få kontrollen.

Rörelse Utnyttja angriparens rörelse och fart, styr angriparens rörelser till din fördel. Stopp och avbrott i rörelser ger tillfällen till kontroll och motangrepp. Det självklara i försvarssituationer är att glida undan ett angrepp, inte att med styrka stoppa ett angrepp.

Uppsikt Det är av vikt att man alltid har uppsikt över omgivningen för att därmed förutse och föregripa kommande händelser.

Kontroll
Genom att alltid ha god kontroll över den egna tekniken fram till kontrollgrepp minimeras angriparens möjlighet till förnyat angrepp och hans möjlighet till att påverka resultatet av din teknik.

Attityd Attityden till din angripare och omgivning får inte vara överlägsen eller provocerande, då en sådan attityd ofta leder till att man underskattar sin angripare. Dina kunskaper i Jiu-Jitsu ger dig med tiden det självförtroende som behövs för att undvika eller bemöta besvärliga situationer utan onödigt inslag av våld.

Ett träningspass
Träningen präglas av att det är dina egna förutsättningar som styr din träningsintensitet. Med detta menar vi att det är dina förutsättningar som sätter gräns på vad du orkar med. Detta gör att gammal som ung, tjej eller kille kan träna tillsammans och alla får ett stort utbyte av samvaron. Ett typiskt träningspass ser ut som följande:

* Samling och hälsning
* Uppvärmning: gymnastik, kondition, styrka, lek
* Fallteknik
* Teknikträning
- Försvarsteknik
- Kontrollteknik
- Kastteknik
- Nedläggningsteknik
- Blockeringsteknik
- Slag- o sparkteknik
* Samling i zazen, kort och enkel meditation Kommer från zenbuddismen.)

Graderingssystemet
Graderingssystemet är indelat i två system som kallas "Mon" som är ungdomsgrader och "Kyu" som är vuxengrader. Mon-systemet omfattar precis som Kyu-systemet 5 grader från 5:e till 1:a mon. I Mon-systemet finns även delgraderingar som markeras med svarta streck på bältet. Strecken visar att man är en bit på väg men ännu inte uppnått alla kraven för det nya bältet.
Graderna motsvarar bältesfärger enligt följande:

Vitt Bälte Nybörjare
Gult Bälte 5 Kyu
Orange Bälte 4 Kyu
Grönt Bälte 3 Kyu
Blått Bälte 2 Kyu
Brunt Bälte 1 Kyu
Svart Bälte 1 Dan

Efter 1 kyu, som är brunt bälte, blir man graderad till svarta bältet och dess 10 Dan-grader.
Det som skiljer Mon från Kyu graderna är att ungdomarna får vänta till de når vuxengruppen, innan de lär sig vissa tekniker som kräver större mognad och självkontroll, t ex stryptekniker och avancerade vapentekniker.


Börja Träna


© Copyright Kristianstad Kampsportcenter
Kontakt: Ordf. Harry Zweiacker - harry.zweiacker@kristianstadkampsportcenter.se
Riksidrottsförbundet Sv Budo & Kampsportförbundet Sv Tai-Jitsuförbundet Checkmat