Om Kristianstad Kampsportcenter

Föreningen bildades med namnet Kristianstad Budokwai 1971 av Wilhelm Schmidt och firade således 40 år som förening 2011. 1998 inleddes samarbetet med Tai-Jitsuklubben Asahi Wichterich i Tyskland som vi sedan samarbetade med under många år. För närvarande är vi dock en helt självständig förening, även om vi anslutit oss till Svenska Tai-jitsu/Jiu-Jitsuförbundet. Vi är givetvis också medlemmar i Svenska Budo & Kampsportförbundet samt Riksidrottsförbundet.

År 2013 gick vi samman med Kristianstad BJJ/MMA och bytte samtidigt klubbnamnet till Kristianstad Kampsportcenter som känns mer rättvisande för den mångsidiga verksamhet som bedrivs i föreningen. Vi strävar efter att öka vårt samarbete hela tiden och att vi ska lära av varandra. Våra medlemmar är i olika åldrar från ca 7 år.

Vi har ett brett utbud av träningsmöjligheter, från traditionellt japanskt självförsvar i jiu/jitsu, konsten att dra och hugga med det japanska svärdet - katana till BJJ (brasiliansk jiu-jitsu) som i huvudsak är en tävlingsinriktad sport som till största delen handlar om mattkamp och MMA (mixed martial arts) som är en allsidig sport med såväl sparkar & slag som kast och mattkamp. Även här finns möjligheten att tävla.
Börja Träna


© Copyright Kristianstad Kampsportcenter
Kontakt: Ordf. Harry Zweiacker - harry.zweiacker@kristianstadkampsportcenter.se
Riksidrottsförbundet Sv Budo & Kampsportförbundet Sv Tai-Jitsuförbundet Checkmat