Om Kristianstad Kampsportcenter

Föreningen bildades med namnet Kristianstad Budokwai 1971 av Wilhelm Schmidt och firade således 40 år som förening 2011. 1998 inleddes samarbetet med Tai-Jitsuklubben Asahi Wichterich i Tyskland som vi sedan samarbetade med under många år. För närvarande är vi dock en helt självständig förening, även om vi anslutit oss till Svenska Tai-jitsu/Jiu-Jitsuförbundet.

År 2013 gick vi samman med Kristianstad BJJ/MMA och bytte samtidigt klubbnamnet till Kristianstad Kampsportcenter som känns mer rättvisande för den verksamhet som bedrivs i föreningen. Vi strävar efter att öka vårt samarbete hela tiden och att vi ska lära av varandra.
Våra medlemmar är i olika åldrar från ca 7 år.

Sedan HT 2017, håller MMA sina träningar i Tae Kwon Do-klubben Chirisans lokaler pga utrymmesbrist. Möjlighet finns också att ev förlägga fler pass och/eller träningsläger där.
Börja Träna


© Copyright Kristianstad Kampsportcenter
Kontakt: Ordf. Harry Zweiacker - harry.zweiacker@kristianstadkampsportcenter.se
Riksidrottsförbundet Sv Budo & Kampsportförbundet Sv Tai-Jitsuförbundet Checkmat