Träningsavgifter

DU som tidigare tränat hos oss betalar din avgift i god tid innan terminen börjar,
så att ditt medlemskort hinner aktiveras innan start.
DU som är helt ny i klubben får prova på och känna dig för och om du tänker fortsätta träna, betalar du in avgiften efter 2:a träningstillfället.

Därefter gäller:
--- Juniorer - 7 - 13 år
--- Seniorer - 14 år och äldre

Bankgironr: 318-0783 | Swish:1235681663
OBS! Vid betalning, ange personnummer & namn samt rätt kod för det
träningsalternativ man valt!
(Står längst till höger i tabellen)

MEDLEMSAVGIFT
(per kalenderår)
Gäller alla
100 SEK
MED
TRÄNINGSAVGIFTER (terminsvis) - Gäller från HT 2018
Jiu-Jitsu/Tai-Jitsu juniorer 7-13 år
500 SEK
JTB
Jiu-Jitsu/Tai-Jitsu vuxna 14 år-
800 SEK
JTV
BJJ (Brasiliansk jiu-jitsu) vuxna 14 år-
1000 SEK
BJJ
BJJ Kids 7-14 år
500 SEK
BJJk
MMA (Mixed martial arts) vuxna 14 år-
1000 SEK
MMA
1500 SEK om man tränar både BJJ & MMA
Iaido/Iaijutsu vuxna 14 år-
600 SEK
IAI
TRÄNINGSAVGIFTER (terminsvis, kombinationsbiljetter & kontantkort)
2-kombi BJJ/MMA vuxna 14 år-
1500 SEK
KOMB
Trippel Jiu-Jitsu/BJJ/MMA vuxna 14 år-
1800 SEK
TRI
TRÄNINGSAVGIFTER (terminsvis, tillägg vid Jiu-Jitsu/Tai-Jitsu-träning)
Jiu-Jitsu/Tai-Jitsu + Iaido/Iaijutsu  
100 SEK
JTV+IAI

 
 
 

Börja Träna


© Copyright Kristianstad Kampsportcenter
Kontakt: Ordf. Harry Zweiacker - harry.zweiacker@kristianstadkampsportcenter.se
Riksidrottsförbundet Sv Budo & Kampsportförbundet Sv Tai-Jitsuförbundet Checkmat