Föreningens styrelse

Ordförande

Harry Zweiacker

tfn 0761-86 85 29


Vice ordförande

David Jönsson

tfn 0708-93 89 03


Kassör

Camilla Hansson

tfn 0705-19 01 68


Sekreterare

Ola Larsson

tfn 0734-42 80 67


Ledamöter

Fredrik Jönsson

Mikael Danielsson

Robin Henningsson


Suppleanter

Lena Holmberg

Patrik Persson

Håkan Sidling

Kristian Johansson

Övriga valda poster

Revisor

Adam Tyszecki


Valberedning

Niklas Sellgren

Jonas Persson

Sektioner /instruktörer

JIU-JITSU/TAI-JITSU

Sektions ansvarig: Harry Zweiacker
tfn 0761-86 85 29


instruktörer: 
Harry Zweiacker, 7 Dan

Håkan Sidling, 5 Dan

Lena Holmberg, 6 Dan

Fredrik Jönsson, 2 Dan

Mikael Danielsson, 2 Dan

Tommy Hautop (JTB), 4 Dan

Camilla Hansson (JTB), 2 Kyu

BJJ / MMA

Sektions ansvarig: David Jönsson

tfn 0708-93 89 03


BJJ instruktörer HT-20:

Anders Karlsson

Daniel Asenov

Henrik Dehn


BJJ Kids instruktörer HT-20:

David Jönsson
Patrik Persson

Gustaf Savonius

Valdemar Rusch


MMA instruktörer HT-20:

David Jönsson

Kristian Bergström

Robin Henningsson

Gustaf Savonius

IAIDO

Sektions ansvarig: Mats-Åke Strid

tfn 0702-68 08 84


instruktör:

Mats-Åke Strid

Kristian Johansson

ADRESS DOJO

Kristianstad Kampsportcenter

Grönbetesvägen 1

291 42 Kristianstad

KONTAKT / INFORMATION

Ordf. Harry Zweiacker

tfn +46 761 868529

FAKTURERINGS ADRESS:

c/o Camilla Hansson
Torsebro Byväg, 227
291 94 Kristianstad


BankGiro:   318-0783 
Swish:         1235681663

BLANKETTER OCH DOKUMENT

© copyright
Budoföreningen Kristianstad Kampsportcenter

Org.nr:  838200-6487