JIU-JITSU

/TAI-JITSU

SEKTIONSANSVARIG:

Harry Zweiacker, tfn 0761-868529

OM JIU-JITSU OCH VÅR TRÄNING

iu-Jitsu betyder "mjuk teknik", vilket också kan tolkas som "den följsamma vägen". Med detta menas att man ej nyttjar vapen, tillhyggen eller aggressivitet, utan på ett mjukt sätt nyttjar den levande kraften hos motståndaren till egen fördel och fösvar. En mjuk teknik behöver inte vara en snäll teknik, men rätt utförd är den alltid en effektiv teknik.

Vem tränar Jiu-Jitsu?
Kvinna, man, pojkar och flickor i alla åldrar kan träna Jiu-Jitsu med varandra.


Varför träna och vart leder Jiu-Jitsu?

De som söker sig till Jiu-Jitsu gör detta med motivationen att lära sig självförsvar, andra för att de vill prova på något nytt och annorlunda och känna på den Japanska filosofin bakom en budosport. Budo är samlingsnamnet för flertalet japanska stilar.

Här finner man också en allsidig motion, med inslag av konditions- och styrketräning, förbättrad koordinationsförmåga, smidighet, uppfattning om vad den egna kroppen klarar av och med tiden ett förstärkt självförtroende och självkänsla genom den trygghet man får av att ha lärt sig självförsvar -som kan göra att man blir bättre rustad att möta besvärliga situationer i det vardagliga livet.
Att vi också får nya vänner och har roligt tillsamman uppnås genom att vi har respekt varandra och  tränar med och inte mot varandra.

Hur tränar vi Jiu-Jitsu?
Träningen bygger på försvarstekniker i huvudsak, man lär sig att "ta sig ur" en angripares grepp, för att därefter utveckla den egna tekniken till att "ta kontroll" över angriparen genom nedläggning och låsning. Kast, blockeringar, spark- och slag-tekniker liksom fallteknik är viktiga inslag i träningen.

Vad tränar man i Jiu-Jitsu?
I vår träning är följande fem grundprinciper av stor vikt och ingår i all träning;

BALANS - Att alltid själv ha god balans i alla delar av en teknik ger dig kontroll över din situation. Sträva efter att förrsätta din angripare i obalans för att därmed ta kontrollen.

RÖRELSE - Utnyttja angriparens rörelse och fart, styr angriparens rörelser till din egen fördel. Stopp och avbrott i rörelser ger tillfällen till kontroll och motangrepp. Det självklara i försvarssituationer är att glida undan ett angrepp, inte att med styrka stoppa ett angrepp.

UPPSIKT - Det är vikt att träna förmågan att alltid ha uppsikt över sin omgivning för att därmed förutse och föregripa kommande händelser.

KONTROLL - Genom att alltid ha god kontroll över den egna tekniken fram till kontrollgrepp minimeras angriparens möjlighet till förnyat angrepp och hens möjlighet att påverka resultatet av din teknik.

ATTITYD - Attityden till din angripare och omgivning bör inte vara överlägsen eller provocerande, då en sådan attityd ofta leder till att man underskattar sin angripare. Dina kunskaper i Jiu-Jitsu ger dig med tiden det självförtroende som behövs för att undvika eller bemöta besvärliga situationer utan onödigt inslag av våld.

Träningens intensitet beror på dina egna förutsättningar.
Detta gör att gammal som ung, tjej eller kille kan träna tillsammans

Ett typiskt träningspass ser ut så här:

 • Samling och hälsning
 • Uppvärmning: gymnastik, kondition, styrka, lek
 • Fallteknik
 • Teknikträning
  - Försvarsteknik
  - Kontrollteknik
  - Kastteknik
  - Nedläggningsteknik
  - Blockeringsteknik
  - Slag- o sparkteknik

GRADERINGSSYSTEMET

Graderingssystemet är indelat i två system som kallas:

"MON" som är ungdomsgrader och "KYU" som är vuxengrader.

Mon-systemet omfattar precis som Kyu-systemet 5 grader från 5:e till 1:a mon.


Efter 1 kyu, som är brunt bälte, blir man graderad till svarta bältet 1 Dan, vilket är första mästargraden. 
Det finns 10 Dan-grader.


Något som skiljer Mon från Kyu graderna är att ungdomarna får vänta till de når vuxengruppen, innan de lär sig vissa tekniker som kräver större mognad och självkontroll, t ex försvar mot strypgrepp och vapenhot.

I Mon-systemet för barn och ungdomar finns även delgraderingar som markeras med svarta streck på bältet. Strecken visar att man är en bit på väg men ännu inte uppnått alla kraven för nästa nivå. 


Det kan nämnas att för både Mon och Kyu gäller att tillräcklig tränings närvaro behöver uppnås och att utveckling kan ses sedan tidigare gradering, innan en ny gradering föreslås.

Det tar alltså olika lång tid mellan olika graderingar beroende på var och ens förutsättningar.

INSTRUKTÖRER

STORMÄSTARE
7 Dan Jiu-Jitsu
7 Dan Tai-Jitsu
5 Dan Combat Hapkido hedersgrad
2 Dan Shotokan Karate
1 Dan Judo

Sensei Lena Holmgren

A-INSTRUKTÖR
6 Dan Ju-Jutsu

2 Dan Toyama Ruy Iaido

1 Dan Krsd Budokwai Ryu Iaido
1 Kyu Ju-Jutsu Moto ha Yoshin Ryu
2 Kyu Shotokan Karate

3 Kyu Judo

1 Dan Kobujutsu, Hoku Shin Ko Ryu

Sensei Mikael Danielsson

B-INSTRUKTÖR

2 Dan Jiu-Jitsu
2 Dan Tai-Jitsu

INSTRUKTÖR JTB

2 Kyu Jiu-Jitsu

2 Kyu Tai-Jitsu

GRUPP /A-INSTRUKTÖR

5 Dan Jiu-Jitsu
5 Dan Tai-Jitsu
1 Dan Ju-Jutsu Moto ha Yoshin Ryu
2 Kyu Shotokan Karate

Level 3 Kyusho-Jitsu

Blått bälte kickboxning

Sensei Tommy Hautop

INSTRUKTÖR JTB

4 Dan Jiu-Jitsu
3 Dan Tai-Jitsu

Level 3 Kyusho-Jitsu

Sensei Fredrik Jönsson

B-INSTRUKTÖR
2 Dan Jiu-Jitsu

2 Dan Tai-Jitsu

ADRESS DOJO

Kristianstad Kampsportcenter

Grönbetesvägen 1

291 42 Kristianstad

KONTAKT / INFORMATION

Ordf. Harry Zweiacker

tfn +46 761 868529

FAKTURERINGS ADRESS:

c/o Camilla Hansson
Torsebro Byväg, 227
291 94 Kristianstad


BankGiro:   318-0783 
Swish:         1235681663

BLANKETTER OCH DOKUMENT

© copyright
Budoföreningen Kristianstad Kampsportcenter

Org.nr:  838200-6487