IAIDO

SEKTIONSANSVARIG:

Mats-Åke Strid, tfn 0708-22 54 10


IAIDO

Japansk vapenkonst – ”En förtrollad värld av olika tekniker”
Kristianstad kampsportcenter utövar och tränar olika typer av de självförsvarsvapen som har funnits i Japan under den tid som västerlandet inte hade kännedom om den höga kulturella status som rådde i fjärran öar i Asien. Olika perioder i landet Japan och dess stora spridning över de många öarna har också skapat mängder av olika inriktningar på hur denna utrustning används och utförs.

Varför träna Iaido/Iaijutsu eller Kobudo?
En kul och annorlunda sport med tradition och anor. Du tränar ditt sinne med hög koncentration och Du blir ett med svärdet. En typ av meditation som lämnar vardagen bakom dig samtidigt som Du förbereds för morgondagen. Du övar upp din precision och höjer ditt självförtroende och gör det i en positiv anda med likasinnade. Det ger också möjlighet till resor och många nya bekantskaper runt om i Sverige och Europa.


Historisk återblick
Sektion Kristianstad Budokwai Iaido har i grunden Iaido (oftast kallad ”konsten att dra svärdet”) och kan definieras med ett - stildrag i kombination med direkt sluthugg. Vi har tränat under lång tid en ganska modern stil ”TOYAMA RYU IAIDO” (戸山流), som skapades 1925 by Nakamura Taisaburo och är ett modernt sätt att användas i den nya krigföringen som växt fram i det ”nya Japan” vid denna tid. Utbildning av officerare med svärd utfördes på militärhögskolan Rikugun Toyama Gakkō eller "Toyama Army Academy” i Toyama, Tokyo, Japan. En skola som kom till redan 1873. Nakamura Taisaburo kallade sin stil för battōjutsu och innefattade en mängd tekniker där svärdet var en av de viktigaste ingredienserna. Även kniv (Tanto) och olika stavtekniker ingick i skolans utbildning.

Kristianstad kampsportcenter tränar -
- företrädesvis med Katana. Detta japanska svärd med sin lätt böjda sabelliknade form användes i sin skepnad av ”Iaito” (En katana gjord av vanligtvis aluminium och zink som är helt oskarp) eller med ”Bokken” som är lite tjockare och oftast gjord i japansk röd-ek). Träsvärdet är också sett som ett vapen i Japan trots sin till synes enkla struktur. Dessa bokken finns att låna under träningstillfällena. Man kan utföra alla teknikerna med dessa. Som i övriga Japanska kampsporter/skolor, har även denna stil ett graderingssystem. Det bygger på din personliga utveckling och kunskap och ditt sätt att hantera de olika teknikerna.


Tameshigiri
Efter att man skaffat sig tillräcklig kunskap och visat att man med respekt kan hantera sin katana, kan man också vara med och hugga ”Tameshigiri”. Då hugger vi på ihoprullade mattor av vass och använder oss av riktiga Katanasvärd (sk. ”Shinken”) som är tillverkade i stål och riktigt skarpslipade. Allt under stor försiktighet och självkontroll. Toyama Ryu Iaido lägger stor tonvikt på träning av Tameshigiri då det blir en bekräftelse på sin tekniska utveckling.


Vad tränar vi med:
Iaido med: Bokken (träsvärd)
Shuto (kort träsvärd)
Iaito (oslipat metallsvärd)
Shinken (skarpslipat svärd)
Iaijutsu: Mjuka vadderade övningssvärd
Shinai (bambusvärd) Kobudo Bo-stav ca 1800 mm.
Hanbo-stav - halv bo-stav
Jo-stav ¾ - dels bo-stav
Nunchaku (felaktigt benämnda karate-pinnar)
Kama - skörderedkap likt en handlie
Sai - redskap likt treudd
Tonfa - batonglikt med tvärpinne
Naginata - Stav med klinga på toppen (enkel hillebard)
Yari - Spjut


Ett typiskt träningspass

Som i all traditionell japansk kampsport (vilket även denna verksamhet ingår) börjar passet med samling och en lätt genomgång vad som kommer att hända under passet. Därefter utförs den traditionella hälsningen som ingår i den stil vi tränar. Observera att bugningarna endast är kopplade till de uråldriga traditioner som tillhört stilen och har absolut inte med vare sig religion eller politik att göra. Därefter håller vi en lätt uppvärmning som i stort sett går ut på att mjuka upp händer och leder så man inte riskerar några skador i leder eller muskulatur. Sedan kan programmet innehålla i stort sett hela det ovan uppräknade vapentyperna och med fokusering på de olika katerna (Kata - En eller en serie av rörelser som utförs med koncentration efter ett noga bestämt mönster.)  som också ligger till grunden vid de terminliga graderingskvällarna under sommar- och vinter-avslutningarna. Avslutningsvis genomförs också en samling där vi hälsar av dagen och återgår till vardagen igen. 


Klädsel
Då man börjar med denna sport behöver man inte några speciella kläder utöver träningsoverallsbyxa och t-shirt/linne. Vanligtvis tränar vi barfota men det finns särskilda fotbeklädnader som är godkända på den matta som vi använder. Efter en tid köper man en träningsdräkt. En korrekt traditionell klädsel består av en jacka ”Keikogi” samt en kjolliknande byxa som heter ”Hakama”. Den klädsel hålls ihop med ett ”Obi”, bältet som man sedan växlar i färg efter sin lyckade gradering.

ALLA kan träna
Du som är intresserad av denna sport kan vara vem som helst som vill dela den japanska traditionella konsten med oss. Du kan börja redan vid 7 års ålder men då tränar du med Shuto (kort träsvärd). Krav som vi har är att du kan respektera din tränare och dina träningskamrater. Därefter kan vem som oavsett ålder delta, och träna sin precision och koncentration. All träning är personlig i vad gäller nivå och utveckling. Det viktigaste är att vi har trevligt och samtidigt vårdar  traditionen att ha respekt för varandra och god gemenskap.

INSTRUKTÖRER

Sensei Mats-Åke Strid

3 Dan, svart bälte

Kristian Johansson

kompletteras.


PROVTRÄNING

Du som är intresserad är välkommen att komma och provträna två pass. Vi har löpande intag under terminen förutom i BJJ/MMA.


Se träningstider med mera HÄR

TRÄNINGSAVGIFTER

Medlemsavgiften är samma för alla och gäller för ett helt kalender år.

Träningsavgifter betalas per termin, och varierar litet mellan grupperna.


Läs mer

OM VÅR TRÄNING OCH CORONA

Efter den långa pandemin så vill vi gärna fortsätta med de goda vanorna  att vi alla håller god hygien och att man stannar hemma från träningen vid symptom och visar varandra fortsatt hänsyn.


ordnings/hygien regler

BESÖKS ADRESS

Kristianstad Kampsportcenter

Grönbetesvägen 1

291 42 Kristianstad

KONTAKT / INFORMATION

info@kristianstadkampsportcenter.se

Ordf. Harry Zweiacker

tfn +46 707 312644


BJJ/MMA v.ordf Patrik Persson

tfn: +46 761 147391

FAKTURERINGS ADRESS:

e-mail faktura:

kassor@kristianstadkampsportcenter.se


post faktura:
c/o Camilla Hansson
Torsebro Byväg, 227
291 96 Kristianstad


BankGiro:   318-0783 
Swish:         1235681663

© copyright Budoföreningen Kristianstad Kampsportcenter
Org.nr:  838200-6487

FÖR MEDLEMMAR

Det finns flera Facebook-grupper som används för info och kommunikation mellan instruktörer och aktiva eller föräldrar.  Läs mer